Att få lån som singel

Förutom att kostnaderna i vardagen kan vara svårare att hantera som singel, så som hyran till boendet, internetabbonemanget och tv-avgiften (det vill säga alla sådana kostnader som man delar på som ett par som bor tillsammans), är det också svårare att planera sitt liv mer långsiktigt med hänsyn till ekonomin. En viktig käpp i hjulet, som många singlar inte tänker på förrän de stöter på den, är till exempel att det är svårare att få lån som singel. Detta får bland annat konsekvensen att det blir svårare att köpa ett hus eller större boende, och att man kanske inte kan göra större investeringar som att renovera sitt hem eller köpa en ny bil.

Anledningarna till att det är svårare att få lån som singel är rent ekonomiska, från bankens synvinkel. Man har helt enkelt inte lika god kreditvärdighet om det bara är en persons inkomst och tillgångar som ligger till grund för lånet, som om det är två personers gemensamma tillgångar. Det gör att bankerna är ovilliga att ge ut höga lånelöften, vilket självklart i sin tur betyder att de bostäder som är inom en singels budget att köpa blir markant begränsat. Naturligtvis får man ta med i beräkningen att detta kan variera från person till person – om man har mycket hög inkomst eller ett stort kapital ackumulerat på banken kommer man naturligtvis att kunna få ett högre lånelöfte. Om man jämför med ett par i samma ekonomiska situation kommer de dock sannolikt alltid att kunna få ett högre lånelöfte.

När det gäller bolån får man därför kanske helt enkelt acceptera att man inte kommer att kunna få ett lika stort lånelöfte när man är singel som när man är ett par – då får man använda sig av alternativa lösningar, som att låta ens föräldrar stå som medlåntagare. För lån till bilköp, renoveringar och andra mindre summor (relativt sett) är det dock idag enkelt att få låna pengar till bästa möjliga villkor, om man lånar pengar på zmarta.se. Där kan man nämligen jämföra de olika bankernas lånevillkor med varandra, och konkurrensen kan närmast sägas vara den omvända; istället för att man som låntagare ska gå från bank till bank och be om att få låna pengar, tävlar bankerna om att låntagarna ska komma till just dem. Det kan vara trevligt, för omväxlings skull, oavsett om man är singel eller inte.

Copyright © 2024. Powered by WordPress. Designed by myThem.es