Nyheter för singlar i budgeten 2017

Att leva som singel innebär att man också står för hushållets sammanlagda kostnader själv. Vanligtvis blir också kostnaderna lägre när man lever ensam, men det är inte så enkelt som att man kan dela kostnaden för att leva i par på hälften för att få fram de slutgiltiga kostnaderna för de som lever som singlar. Verkligheten ser dessvärre ut som så att det är dyrare att vara singel än att leva med någon annan. Dock finns det vissa nyheter som är tacksamma för alla som är singlar. Med tanke på att Sverige har många singelhushåll tycker vi att många av dem är på tiden.

Ensamstående föräldrar får mer understöd

Regeringens budget för 2018 är klar. Precis som alltid så är det så att de flesta påverkas av budgeten. Det som däremot är positivt detta år är att det verkar vara låginkomsttagare som får de bästa fördelarna av den nya budgeten. Det innebär också att singelhushåll kommer kunna dra nytta av fler fördelar. En av de bästa nyheterna är att underhållsbidraget höjs och att det i vissa kommuner skall bli gratis för barn att åka kollektivt. För någon som är ensam förälder och vet hur dyrt det är att ha barn är det ett riktigt glädjebesked. Från och med nästa år kommer det också vara möjligt att göra skatteavdrag för fackavgiften. Det handlar inte om stora summor man får dra av, men som ensamstående gäller mottot många bäckar små. Det som däremot är sämre, inte bara för singlar utan alla, är att skatten kommer höjas för de som sparar på ett så kallat investeringssparkonto.

Hur man kan hålla kostnaderna nere som singel

När man lever som singel blir man snabbt duktig på att hålla nere sina levnadskostnader. Det finns både stora och små åtgärder man kan vidta för att ge sig själv mer pengar att röra sig med. Det ena är att se över sitt boende. Har man en för hög hyra eller andra boendekostnader kanske man borde byta bostad. Även alla försäkringar, elavtal, internetabonnemang och telefonabonnemang lönar det sig att med jämna mellanrum jämföra med andra bolags erbjudanden. Ibland kan man få ett bättre pris någon annanstans. När det kommer till matkostnader är det planering som gäller. Handla inte mer än du kommer hitta äta innan det blir dåligt, och frys in det som blivit över ifall du inte hunnit äta allt. Försök att även spara en summa varje månad så du har en buffert om något oförutsett skulle hända.

Copyright © 2024. Powered by WordPress. Designed by myThem.es