Syn på singlar i världen

Vilket land är bäst för singlar?
Young couple in love at the coffee bar

Singellivet kan se väldigt olika ut, beroende på var i världen man bor. Här i Sverige har vi, inte minst i Stockholm, många singelhushåll och det är inte särskilt stigmatiserat att välja att leva som singel stället för att bilda familj. I vissa andra kulturer är singellivet så negativt laddat att det är i princip otänkbart att inte gifta sig och bilda familj. Sen finns det länder där både män och kvinnor ofta förblir singlar en bra bit upp i åren. Delvis beror detta på att de fortsätter att bo hemma hos sina föräldrar, tills de har råd att gifta sig och bilda familj.

Svensk singelkultur är ovanlig

I många länder i västvärlden arrangeras det särskilda singelaktiviteter som nyårsfest för singlar. Dessa tillfällen innebär förstås en bra möjlighet för de som vill hitta den rätte, men det är långt från alla singlar som vill förändra sin civilstatus. I Sverige förs det till och med en diskussion kring singlars rätt till insemination. I andra länder kan singellivet vara besvärligt, framförallt om man är kvinna. I arabvärlden är praxis att man gifter sig så fort man kommit upp i vad som anses som lämplig ålder. Den period då man är singel och ”tillgänglig” är därför mycket kort. Om ett äktenskap tar slut genom skilsmässa eller dödsfall kan däremot man bli singel även där.

Att vara singel i trångbodda länder

I Sverige talar vi om singelhushåll. De flesta singlar från 20 år och uppåt har ett eget boende och behöver inte ta så mycket hänsyn till andra när det gäller hur de lever. I andra länder är det vanligt att utflyttning sker först i samband med att man gifter sig. Fram tills dess bor man hos sina föräldrar. Det påverkar vilka möjligheter man har att ta ut svängarna i singellivet. Det är delvis på grund av detta som det i vissa länder finns god tillgång på rum som hyrs ut per timme. Det är socialt accepterat och ger unga par en chans att umgås på tu man hand.

Copyright © 2024. Powered by WordPress. Designed by myThem.es